Image

Vi på THORSIL utvecklar ensileringsmedel.

Vi är övertygade om att ensilering är en kombination av praktisk skicklighet och ett bra tillsatsmedel. Därför måste vi sprida kunskap om hela processen för att kunna producera utmärkta ensilage.

Vi tillverkar ensileringsmedlen i Gävle, så vi är nära det svenska jordbruket!

PRODUKTER

För blöta grödor
Ts-halt 20-35%

För buffrande grödor & helsäd
Ts-halt 30-65%

För alla typer av vall & majs
Ts-halt 25-50%

För sockerrika grödor
Kan direktutfodras

Våra ensileringsmedel är inte syror utan basiska salter. Ett modernt ensileringsmedel varken fräter eller rostar och är ofarligt för människor och djur. I vårt laboratorium i västra Sverige kör vi försök under hela året för att förbättra ensileringsmedlen samt att hitta nya råvaror för framtiden.